Saturday, November 6, 2010

Federation of Malaysian Consumer Association (1989-1991)Presiden FOMCA(1988 - 1991)Chua Kim Tee
從1983到1995年,蔡金地曾經是馬六甲州消費人協會主席,後來因為內部糾紛,令他傷心離開。
蔡金地20多年來為消費人權益做過的事,數也數不清。蔡金地說,少說也有幾千宗。。。

http://www.fomca.org.my/v2/index.php/mengenai-fomca/dasar-kualiti-fomcaDasar Kualiti & Alam Sekitar FOMCA PDF Print E-mail


Dasar Kualiti FOMCA
KAMI akan menjalankan operasi kami secara profesional dan praktikal untuk melindungi hak-hak pengguna; hak untuk membuat pilihan, hak untuk mendapatkan keselamatan, hak untuk mendapatkan maklumat, hak untuk bersuara, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat, hak untuk mendapatkan keperluan asas, dan hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna.

KAMI bukan hanya satu pertubuhan pengguna; tetapi juga sebuah pertubuhan pembangunan yang mempraktikkan tindakan seperti berikut:
 1. Berkerjasama dengan kerajaan tetapi bukan untuk kerajaan
 2. Berkerjasama dengan pengguna tetapi bukan untuk pengguna
 3. Mengawal kaedah perniagaan yang mengeksploitasi dan tidak beretika tetapi bukan menentang kaedah perniagaan yang bertanggungjawab
KAMI akan menjalankan operasi kami dengan:
 1. Menyelidik isu-isu pengguna dan kesannya kepada rakyat
 2. Promosikan dan menjalankan pendidikan pengguna
 3. Menuntut perlindungan pengguna yang lebih berkesan
 4. Bila perlu, menjalankan pemeriksaan produk
KAMI akan memastikan pembaikan berterusan operasi kami supaya mencapai kualiti yang baik.

Dasar Alam Sekitar FOMCA
KAMI akan menjalankan operasi kami dengan kaedah yang meminimumkan impak kepada alam sekitar melalui:
 1. Penggunaan cekap bahan mentah dan sumber-sumber serta pengurangan penghasilan sisa
 2. Menghasilkan output yang maksimum dalam operasi dengan input dan penghasilan sisa yang minimum
 3. Berusaha untuk menggelakkan pencemaran dan meningkatkan kaedah mesra alam dalam semua operasi kami dan mengelakkan penggunaan bahan berbahaya untuk melindungi keselamatan manusia dan alam sekitar
 4. Menyepadukan pertimbangan mengenai alam sekitar dan kesannya dalam pelan operasi
 5. Operasi yang mengikut perundangan alam sekitar yang  berkaitan diperingkat persekutuan, negeri dan kerajaan tempatan
 6. Mengajar, melatih, memotivasikan pekerja-pekerja supaya menjalankan tugas-tugas mereka dengan tanggungjawab kepada alam sekitar melalui kesedaran alam sekitar di kalangan pekerja juga
 7. Menambahbaikkan berterusan dasar alam sekitar, program-program, pencapaian alam sekitar, dengan mengambil kira perkembangan teknologi, keperluan pengguna dan masyarakat


用户名: 密码:

安全提问

你可以注册一个帐号,并以此登录,并随时发布观点,与大家交流。

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More